Tijdens ConUw titel
 

Belettering / Reclameborden

Een reclamebord of billboard is een in de openbare ruimte geplaatst reclamemedium en het wordt daarmee tot de buitenreclame gerekend.

Het in Nederland meest voorkomende formaat reclamebord is (circa) 240 centimeter hoog en 330 centimeter breed, die vooral langs in- en uitvalswegen geplaatst zijn.

Behalve borden met een "vaste" reclame-uiting bestaan er borden met wisselende boodschappen. Hierbij bestaat het paneel uit een aantal driezijdige balken, waarbij afwisselend drie verschillende reclame-uitingen vertoond kunnen worden, of uit een omhoog en omlaag draaiende film waarop de reclame-uitingen bevestigd zijn.

Bedrijven en instellingen die hun producten of boodschappen onder de aandacht van het publiek willen brengen, kopen hiertoe ruimte op de borden van exploitanten. De tarieven hiervoor zijn afhankelijk van de lengte van de campagne, het aantal borden en de locatie (met een tariefdifferentiatie: bij op- en afritten van grote wegen en in de buurt van drukke winkelcentra gelden hogere tarieven). De exploitant zorgt voor het ophangen van de posters en voor verwijdering na afloop van de campagne.

De exploitant behoeft voor plaatsing van een reclamebord-faciliteit toestemming van de eigenaar van de grond, hetgeen in de openbare ruimte vaak een overheid is. Dit vormt voor die overheid een bron van inkomsten. De prijzen van een landelijke reclamecampagne zijn aanmerkelijk, doch het "bereik" ervan is, volgens cijfers van een exploitant, zeer groot. Een groot deel van de Nederlandse bevolking zou een dergelijke reclameboodschap gedurende de weken dat een campagne loopt meerdere malen onder ogen krijgen.

Reclameborden worden gebruikt voor reclame-uitingen voor in beginsel alle toegestane producten en diensten. In Nederland mag geen reclame voor tabak gemaakt worden. Ook worden reclameborden gebruikt voor niet-commerciële boodschappen, bijvoorbeeld door charitatieve instellingen voor de aankondiging van landelijke collectes.

Het gebruik van reclameborden heeft van diverse zijden kritiek opgeroepen. Zo zou het landschap erdoor optisch vervuild raken, en zou de aandacht van weggebruikers erdoor kunnen worden afgeleid.

De grootste vormen betreffen de zogenaamde billboards – enorme reclameborden aan de snelwegen maar ook in de steden geplaatst. De grootste permanente reclameuiting in Nederland is het 850 vierkante meter grote reclamedisplay op het voormalige Nedlloydgebouw aan de Boompjes te Rotterdam. (Wikipedia)

E-mailen
Bellen